30 dagars återtagandeerbjudande

Vi vill att du är nöjd med alla våra leveranser. Därav kan du låta alla artiklar som du köpt hos oss gå tillbaka inom 30 dagar. Detta löfte överskrider villkoren i lagen, enligt vilken du bara ges en upphävanderätt inom två veckor efter mottagandet av artiklarna. Leveranser av artiklar som utarbetas efter kundspecifikationer är undantag från vår frivillig 30 dagars återtagandeerbjudande såväl som från upphävandemöjligheten i enligt med lag § 312b BGB (Bürgerliches Gesetzbuch = civilrättslig lag). Under den faller bland annat alla leveranser av kompletta hjul som vi tillverkar individuellt för varje enskild kund.

Återtagande av däck med fälg sker utan att Delticom har någon rättslig skyldighet och endast mot betalning av den härmed överenskomna administrationskostnaden på 1120 SEK. Vårt återtagandeerbjudande inkluderar dock inte transportkostnaderna. Detta innebär att vi kommer att ta ut ett engångsbelopp för transportkostnader vid avtal med konsumenter som återkallar efter att upphävandefristen i lagen har löpt ut (från 15 till 30 dagar). Företagaren bär principiellt transportkostnaderna. Ytterligare upplysningar, i synnerhet om storleken på transportkostnaderna och vår 30 dagars återtagandeerbjudande, finner du på respektive internetportal.

Använd vårt transportemballage. Skydda artiklarna mot skador. Däcken ska göras leveransklara i rent tillstånd och buntas ihop två och två. Skydda fram- och baksidan i synnerhet vid kompletta hjul med tillräckligt papp- och paketband. Vid skador på grund av felaktig skötsel eller dåligt emballage vid returförsändelsen förbehåller vi oss rätten att göra ersättningsanspråk gällande. Transportföretagen kommer bara att acceptera artiklar med ett tillräckligt emballage.