D�ck fr�n Camac

Den portugisiske d�cktillverkaren Camac upph�rde med all d�ckproduktion �r 2008, men gick sedan igenom en omstruktureringsfas f�r att n�gra �r senare komma tillbaka. Man tillverkar numera d�ck igen, om �n i en n�got begr�nsad skala. Det som Camac har blivit k�nda f�r �r att erbjuda d�ck till �ldre bilar, vilket �r produkter som kanske inte alltid �r helt l�tt att f� tag p�. Man m�rkte att det efter produktionsstoppet f�r n�gra �r sedan, �terigen byggdes upp en efterfr�gan p� dessa unika d�ck som dessutom har ett pris som �r �verkomligt.

F�r den som �ger en �ldre bil fr�n 50- eller 60-talet, �r Camacs comeback i branschen v�ldigt goda nyheter, eftersom det inte finns s� m�nga tillverkare som g�r den h�r typen av d�ck idag. Camac �r dessutom ett s� pass etablerat m�rke, med h�ga standarder, att man kan lita p� att produkten man k�per �r av god kvalitet. Sj�lvklart uppfyller samtliga d�ck alla EU-krav som finns p� s�kerhet och tillverkning. Det portugisiska f�retaget �r k�nda f�r att inte bara tillverka lite ovanliga d�ck till bilar som det kan vara sv�rt att f� tag p�, utan man �r ocks� ett erk�nt kvalitetsm�rke. En produkt fr�n Camac h�ller l�nge och erbjuder samtidigt en mycket bra k�rupplevelse samt ett bra grepp om v�gbanan, �ven n�r det �r bl�tt ute och det g�r fort. Man tillverkar i nul�get flera olika typer av d�ck i olika varianter, och kan erbjuda radiald�ck av olika modeller likv�l som d�ck till lastbilar. De som framf�rallt kommer uppskatta att denna klassiska d�cktillverkare �ntligen �r tillbaka �r �garna av gamla 50- och 60-talsbilar, som fram tills nu antagligen har haft sv�rt att hitta produkter som inte bara passar, utan som �ven h�ller h�g kvalitet.