D�ck fr�n Aeolus

Aeolus �r en kinesisk d�cktillverkare som grundades 1965. F�retaget tillverkar d�ck f�r personbilar, lastbilar och d�ck som anv�nds inom jordbruket och �r en av de mest erk�nda producenterna av olika typer av d�ck i v�rlden. Man s�ljer 5,5 miljoner d�ck om �ret och har ett mycket gott rykte som blir allt mer stabilt f�r varje �r som g�r. Man har funnits p� den europeiska marknaden sedan 2002 och har framf�rallt blivit k�nda f�r d�cken till jordbruket och till lastbilar. N�r det g�ller personbilar s� �r det Aeolus Ace-serien som sticker ut mer �n kanske n�gon annan variant. Detta d�ck h�ller mycket h�g prestanda och har blivit v�lk�nt av entusiaster �ver hela v�rlden.

Aeolus �r k�nda f�r att alltid arbeta med den absolut senaste tekniken. Det �r p� detta omr�de man har investerat som mest, eftersom man alltid vill kunna erbjuda sina kunder den b�sta kvaliteten som finns. Man har ocks� lagt ner mycket jobb p� att bredda sitt sortiment, n�got som har varit v�ldigt framg�ngsrikt. Man kan som sagt b�de erbjuda d�ck till personbilar av absolut h�gsta kvalitet, samtidigt som produkterna som �r avsedda f�r jordbruksindustrin �r vida k�nda f�r sin effektivitet och h�llbarhet.

N�r det g�ller d�ck avsedda f�r till exempel gr�vskopor s� �r det framtagna med en speciell teknik som g�r dem ovanligt robusta och h�llbara. De t�l h�rdh�nt anv�ndning inom ett omr�de som l�tt sliter ut �ven de mest stabila produkter. Med d�ck fr�n Aeolus kan man vara s�ker p� att jobbet blir gjort p� snabbast och effektivast m�jliga s�tt, och f�retaget har inom denna sektor blivit ett av de absolut ledande m�rkena. D�cken �r v�ldigt prisv�rda med tanke p� den kvalitet man f�r, och �r ett ekonomiskt val eftersom de kommer h�lla under l�ng tid, trots daglig anv�ndning.