Däck från Galaxy

Galaxy däck

Företaget Galaxy Tire and Wheel grundades redan år 1922 och är idag en av världens största däcktillverkare i världen. Galaxy Tire and Wheel specialiserar sig på jordbruks- och off-road-produkter och är mycket välkända inom sitt fält. Företaget är främst känt för att vara innovativ, bland annat eftersom de har utvecklat produkter som är så kallat "application-specific, purpose-built", det vill säga att produkterna är skräddarsydda efter dess användningsområde och specialbyggda efter kundernas behov. Galaxys breda sortiment av däck till jordbruksmaskiner konstrueras för en rad olika användningsområden. Galaxy tillverkar bland annat däck till traktorer, olika typer av vagnar, självgående maskiner och allehanda redskap. I Galaxys sortiment finns bland annat märkena SkidSteer, Galaxy Hulk och Galaxy Beef Baby. Galaxys produkter används inom många områden, bland annat kan de hittas i gruvor och vid skogsarbete.

Galaxy ingår sedan 2009, tillsammans med Alliance och Primex, i The Alliance Tire Group (ATG), vilket är ett ledande företag på marknaden. ATG säljer produkter i mer än 120 länder över sex kontinenter och har nått en enorm framgång med över 500 miljoner USD omsättning per år. Idag har företaget två fabriker, en i Israel och en i södra Indien med en tredje under konstruktion i västra Indien. Samtidigt har ATG kontrakt med fabriker i Kina och Taiwan för att möta produktionsbehoven. Kvalitetskontroller av produkterna är mycket noggranna för att försäkra att en hög kvalitet bibehålls. Center för forskning och utveckling finns i både Israel, USA och Sydafrika. I samma länder där center för forskning och utveckling är lokaliserade finns även regionala huvudkontor, samt i Nederländerna och Indien, med regionala kontor och representanter i Tyskland, Italien, Skandinavien, Iberia, Argentina, Australien, Brasilien, Kanada och Kina. Tack vare gedigna kvalitetskontroller och innovation har Galaxys däck en överlägsen prestanda och lång livslängd, vilket har bidragit till att skapa företagets framgång.