Däck från Deli

Deli är ett indonesiskt företag som tillverkar däck av alla typer. Företaget startades 1956, med etablerandet av en gummifabrik, men ganska snart så kom det att börja tillverka framför allt cykeldäck och cykelslangar. Detta var en marknad som snabbt växte, och Indonesien var på den tiden ett land där den industrialiserade produktionen av cyklar fick ett enormt genomslag, inte minst i ekonomin, då det gjorde att folk enkelt och billigt kunde börja färdas över stora områden. Med tiden blev även motorfordon allt vanligare och med det började också Deli år 1974 tillverka däck och slangar för motorcyklar, skotrar och mopeder. år 1980 utvidgas produktionen även till däck för lätta lastbilar och idag har de även en tillverkning för industrifordon. Man kan således säga att företaget mer eller mindre tillverkar däck för alla typer av fordon, både motordrivna och handdrivna. Till och med skottkärror har de idag specialtillverkade däck för.

Företaget har fått en hel del utmärkelser och priser, inte minst från institutioner inom Indonesien, för att de både direkt och indirekt varit med och bidragit till landets ekonomiska utveckling. Men inte minst har de också fått en rad godkännanden av amerikanska och europeiska myndigheter som möjliggör export till både USA och EU-zonen. år 1996 fick de till exempel E-märkning från EU, vilket innebär att deras däck kan säjas där utan förhinder.

Men företaget lägger idag också stora resurser på forskning för att få fram hållbara och perfekta däck. Genom en unik blandning av naturligt och syntetiskt gummi skapas deras däck för att vara så hållbara och samtidigt säkra på vägarna som det bara är möjligt. Dessutom lägger de en stor vikt på hur deras däck utformas, och hur deras mönster konstrueras. När all däck är klara kontrolleras de sedan av deras interna kontrollanter för att garantera att kunderna får en produkt som håller högsta kvalitet.