Nexen CP641 är ett sommardäck avsett för personbilar. Däcket är mycket slittåligt och lämpar sig därför väl till dem som kör ofta och långt. Nexen CP641 har ett riktat däckmönster vilket ger dess goda kvaliteter i höga hastigheter. Mönstret ger ett bra grepp i kurvorna samt minskar riskerna för vattenplaning eftersom det ständigt ger en kontakt mot vägunderlaget. På däcket finns fyra stycken breda spår som löper längs hela däckets slitbana. Dessa spår förbättrar däckets köregenskaper, särskilt vid regn, eftersom de leder undan vattnet. även mönstrets design gör så att vattnet rinner av däcket och ger ett utmärkt våtgrepp och en kort bromssträcka. Däcket har en dubbel mittribba för att ge en stabil körning. Det har även fem stycken slumpmässigt placerade höjdsektioner för att reducera vägbullret och ge en behagligare körning. Vilket är lite av däckets signatur, säker och stabil körning till ett lågt buller.