Viking City Tech II är ett sommardäck som är designat för att ge en säker körning och ett lågt rullmotstånd. Däckets yttre delar är designade för att hantera torra sommarvägar. De styva skulderblocken innebär en stabil körning både på raksträckor och i kurvor. De inre delarna på däckets slitbana ger det dess egenskaper på vått underlag. Det är styva och delvis öppna skulderblock med förankringsstänger. Däckets mittparti leder undan vattnet och de inre delarna ger ett bra våtgrepp. Slitbanan i mitten av Viking City Tech II har långa och breda spårsystem för att leda undan vattnet som sedan följer mönsterkanalerna för att rinna undan. Detta innebär att vattenplaning undviks och att däcket ständigt har en bra kontakt mot vägunderlaget. Det ger också en kortare bromssträcka, även vid vått vägföre. Förutom dessa egenskaper har Viking City Tech II en mönsterdesign för att ge ett lågt vägbuller, vilket i sin tur leder till en positiv körupplevelse.